ad

Advertisement

Latest Notices


  • Councils - PUBLIC NOTICE

   Ref: RH459765
   Posted on: Wed 04 May 2011

   TBA

   Mae uned Cefnogi Busnes a Thwristiaeth Cyngor Sir Ddinbych yn cynnal brecwast busnes yng ngwesty’r Oriel House yn Llanelwy er mwyn i fusnesau newydd a’r rhai sydd wedi’u sefydlu eisoes ddysgu am y cymorth ariannol sydd ar gael gan y Cyngor Sir. Cynhelir y digwyddiad hwn ar gyfer busnesau wedi’u lleoli yn ardaloedd gwledig Sir Ddinbych. Daw’r grantiau gan yr Undeb Ewropeaidd trwy Raglen Echel 3 y Cynllun Datblygu Gwledig i’w dosbarthu yn Sir Ddinbych wledig yn unig.* Bydd y rhai sy’n dod i’r brecwast yn clywed gan gwmni sydd wedi derbyn cymorth ariannol tuag at fuddsoddiad cyfalaf yn y busnes trwy’r Cynllun Cymorth Ariannol i Fentrau Micro, sy’n rhan o’r Cynllun Datblygu Gwledig. Cynigir cyngor cyffredinol a chefnogaeth i fusnesau gan Asiantaeth Antur Sir Ddinbych a gwasanaeth Canolfan Ranbarthol Llywodraeth Cynulliad Cymru yn y digwyddiad hefyd. Felly os ydych chi’n ystyried sefydlu eich busnes eich hun, neu fuddsoddi yn eich busnes, fe allech chi fod yn gymwys i gael grant Cynllun D

  • Annual General Meetings - Local Stakeholder Group, Capenhurst

   Ref: CH441481
   Posted on: Wed 04 May 2011

   CH1 6ER

   NOTICE OF MEETING SELLAFIELD LTD (Capenhurst site) Local Stakeholder Group Wednesday 4th May 2011 6.30pm till 7.30pm Capenhurst and Ledsham Village Hall An Open Forum of the Group is being held to give an opportunity to members of the public to hear about progress and activities on the Nuclear Decommissioning Authority’s Capenhurst site by the operators, Sellafield Ltd. Time will be allowed for questions from the floor.

  • Notice to the Pursuant Trustee - PUBLIC NOTICE

   Ref: RH459872
   Posted on: Wed 04 May 2011

   LL57 1NU

   ERNEST WALTER JEROME DECEASED PURSUANT TO THE TRUSTEE ACT 1925 Notice is hereby given that any person having a claim against or an interest in the Estate of ERNEST WALTER JEROME late of 5 Nant Y Mynydd, Llanfechell, Amlwch, Anglesey LL68 0SS who died on the 6th of February 2011 and whose Will was proved at the probate Registry of Wales on the 14th of April 2011 by Gwyn Eirug Davies the Executor named in the said Will is hereby required to send particulars in writing of his claim or interest to the undersigned, the Solicitor for the said Executor on or before the 5th August 2011 after which date the Executor will proceed to distribute the assets of the said Deceased amongst the persons entitled thereto having regard only to the claims and interests of which he shall then have had notice. Dated this 19th April 2011 Tudor Owen Roberts Glynne & Co 157 High Street Bangor LL57 1NU DX 18722 BANGOR Solicitors for the said Executor

  • Good Vehicle Licences - Goods Vehicle Operators Licence

   Ref: MT453437
   Posted on: Wed 04 May 2011

   CH7 5HR

   Goods Vehicle Operators Licence

  • Licensing Acts - LICENSING ACT 2003

   Ref: RH459779
   Posted on: Wed 27 Apr 2011

   LL32 8QU

   TBA

Featured Businesses

View all adverts