ad

Advertisement

Latest Notices


  • Legal Notices - .

   Ref: MT446955
   Posted on: Fri 28 Jan 2011

   .

   .

   View PDF

  • The Electricity Act - SP Manweb plc. The Electricity Works. Proposed Connection to the Electrical Distribution System in M

   Ref: OS423970
   Posted on: Fri 28 Jan 2011

   SY21 7AS, SY21 7PH, SH43 3ET, SY16 1EJ

   SP Manweb plc The Electricity Works (Environmental Impact Assessment) (England and Wales) Regulations 2000 (as amended) PROPOSED CONNECTION TO THE ELECTRICAL DISTRIBUTION SYSTEM IN MID WALES (Amendments to Section 37 Consent application for a 132kV Overhead Line Connection From Llandinam Wind Farm to Welshpool Substation) In pursuance of the above Regulations, notice is hereby given that SP Manweb plc, Registered Office, 3 Prenton Way, Prenton, Merseyside CH43 3ET, has submitted to the Secretary of State at the Department of Energy and Climate Change, Supplementary Environmental Information in addition to the Environmental Statement previously submitted in relation to this application as submitted on 3 December 2009. Copies of the Supplementary Environmental Information may be inspected at all reasonable hours from the date of this notice up to the 11 February 2011 at: Copies of the Supplementary Environmental Information are available, at a price of £50 for the printed document and fr

   View PDF

  • Local Government - Notice of Making of a Public Path Order Highways Act 1980

   Ref: OS424023
   Posted on: Fri 28 Jan 2011

   SY21 7AS

   Rhybudd o Wneud Gorchymyn Llwybr Cyhoeddus Deddf Priffyrdd 1980 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus Cyngor Sir Powys (Gwyro rhannau o Lwybrau Cyhoeddus 82 a 84 yng Nghymuned Llandinam) 2010 Bydd y Gorchymyn uchod, a wnaed ar 26 Tachwedd 2010 dan Adran 119 Deddf Priffyrdd 1980, yn gwyro’r llwybr troed sy’n rhedeg o SN9904,8462 i SN9886,8446 hyd at linell sy’n rhedeg o SN04,8462 i SN9904,8463 i SN9895,8457 i SN9889,8452 i SN9886,8453, i SN985,8447 i SN9886,8446 a’r llwybr troed sy’n rhedeg o SN9894,8445 i SN9885,8444 i SN9894,8445 i SN9884,8436 ym Mhen-y-banc, Dolwen fel y dangosir ar fap y Gorchymyn. Rhoddwyd copi o’r Gorchymyn a map y Gorchymyn yn Swyddfeydd Cyngor Sir Powys, Neuadd Maldwyn, Stryd Hafren, Y Trallwng a gellir eu gweld yno yn rhad ac am ddim. Gellir prynu copïau o’r Gorchymyn a’r map yno am 10c y ddalen. Gellir anfon unrhyw sylwadau neu wrthwynebiadau i’r Gorchymyn at y Cyfarwyddwr Strategol - Y Gyfraith a Llywodraethu, Cyngor Sir Powys, Neuadd Maldwyn, Stryd Hafren, Y Tral

   View PDF

  • Local Government - Notice of Confirmation Modification Order Section 53 Wildlife & Countryside Act 1981

   Ref: OS424028
   Posted on: Fri 28 Jan 2011

   SY21 7AS

   Rhybudd o Gadarnhau Gorchymyn Addasu Adran 53 Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 Map Diffiniol Hawliau Tramwy Cyhoeddus - Cyngor Sir Powys Gorchymyn Addasu Cyngor Sir Powys (Cymuned Tre-wern) Llwybr Ceffyl 66 A) 2009 Ar 22 Tachwedd 2010 cadarnhaodd Arolygydd a benodwyd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru y gorchymyn uchod a wnaed dan Adran 53(3) (b) a (c)(i) Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981. Effaith y Gorchymyn fel y’i cadarnhawyd fydd addasu’r Map Diffiniol a’r datganiad trwy ychwanegu llwybr ceffyl ym Moel-y-golfa, Treberfedd, Powys yn rhedeg o SJ2917,1296 i’r gogledd hyd at SJ2918,1309 fel y dangosir ar fap y Gorchymyn. Gellir gweld copi o’r Gorchymyn yn rhad ac am ddim yn swyddfeydd Cyngor Sir Powys, Neuadd Maldwyn, Ffordd Hafren, Y Trallwng yn ystod yr oriau agor arferol. Gellir prynu copïau o’r Gorchymyn a’r Map yno am 10c y ddalen. Daeth y Gorchymyn i rym ar 2 Tachwedd 2010. Os oes rhywun wedi’i dramgwyddo gan y Gorchymyn, ac yn dymuno holi ynglyˆn â’i ddilysrwydd, ar y sai

   View PDF

  • Planning Applications - awaiting copy

   Ref: OS424029
   Posted on: Fri 28 Jan 2011

   awaiting copy

   awaiting copy

   View PDF

Featured Businesses

View all adverts