ad

Advertisement

Latest Notices


  • Notice to the Pursuant Trustee - Charles Maurice Wright - Deceased

   Ref: OS425803
   Posted on: Mon 28 Feb 2011

   SY16 4NP

   CHARLES MAURICE WRIGHT (Deceased) Pursuant to the Trustee Act 1925 any persons having a claim against or an interest in the Estate of the aforementioned deceased, late of Holly Lodge Kerry Newtown Powys SY16 4NP, who died on 04/09/2010, are required to send particulars thereof in writing to the undersigned on or before 06/05/2011, after which date the Estate will be distributed having regard only to claims and interests of which they have had notice. THE CO-OPERATIVE TRUST CORPORATION LIMITED (Co Reg No 06323818) New Century House Manchester M60 4ES (Ref: KE/717986P/Wright) T312935

  • Good Vehicle Licences - Jacktrans - Goods Vehicle Operator's Licence

   Ref: OS425883
   Posted on: Mon 28 Feb 2011

   SY21 7ET

   Goods Vehicle Operator's Licence Mark Jones trading as Jacktrans, of The Lawns, Salop Road, Welshpool, SY21 7ET is applying for licence to use NP Vehicle Hire, Henfaes Lane, Welshpool, Powys SY21 7BE as an operating centre for FOUR goods vehicles and THREE trailers. Ownersw or occupiers of land (including bruildins) near the operating centre(s) who believe that their use or enjoyment of that land would be affected, should make written representations to the Traffic Commissioner at Welsh Traffic Area, Hillcrest House, 386 Harehills Lane, Leeds LS9 6NF stating their reasons, within 21 days of this notice. Representors must at the same time send a copy of their representations to the applicant at the address given at the top of this notice. A Guide to making representations is available from the Traffic Commissioner's Office.

  • Local Government - 1

   Ref: OS425911
   Posted on: Mon 28 Feb 2011

   SY10 1EH

   POWYSLAND INTERNAL DRAINAGE BOARD LAND DRAINAGE ACT 1991 INTERNAL DRAINAGE BOARDS (FINANCE) REGULATIONS 1992 DRAINAGE RATES AND SPECIAL LEVIES As required by section 48 of the Act, and Regulation 7 of the Regulations, the Board gives notice as follows: 1. On the 8th February 2011 the Board made an Occupier’s rate of 11p in the £ in respect of agricultural land and agricultural buildings in their district to raise £48,221 of their expenditure for the year ending on the 31st March 2012. 2. Also on the 8th February 2011 the Board made a special levy of £38,938 on Powys County Council to raise the balance of their expenditure for the same year. P.I.D.B. Dated 8th February 2011 P.O.Box 250 L O’Connor Llandrinio. SY10 1EH Clerk to the Board

  • Road Traffic Regulations - Various Roads Llandrindod Wells

   Ref: OS425939
   Posted on: Mon 28 Feb 2011

   LD1

   GORCHYMYN PARTH CYFYNGU CYFLYMDER 20 MYA 2011 Rhoddir rhybudd drwy hyn bod Cyngor Sir Powys wedi gwneud Gorchymyn dan Adran 84(1)(a) a (2) Deddf Rheoli Traffig y Ffyrdd, 1984. Bydd y Gorchymyn hwn, a fydd yn dod i rym ar yr 28ain dydd o Chwefror 2011, yn ei gwneud yn anghyfreithlon i yrru cerbyd ar gyflymder sy’n uwch nag ugain milltir yr awr ar hyd y rhannau o’r ffyrdd a nodir isod yn Llandrindod: U1660 O fan lle mae’r U1661 yn cwrdd â chyffordd yr U1660, sy’n ymestyn o Ysgol Trefonnen am bellter o tua 450 metr i’r eiddo a elwir y Noyadd. U1661 Yr hyd gyfan o’r U1661 o’r gyffordd â’r U1660 a chyffordd yr U1603. Yn cynnwys y ffyrdd llai yn Noyadd close, Trefonnen Ave a The Rise. Bydd y rhan hon o’r ffordd hefyd o dan reolaeth mesurau arafu traffig eraill er mwyn creu parth cyfyngu cyflymder 20 mya. Gellir archwilio copi o’r Gorchymyn, ynghyd â map yn dangos y rhan o’r ffordd dan sylw a datganiad o resymau’r Cyngor am wneud y Gorchymyn yn ystod oriau swyddfa yn Neuadd y Sir, Llandrindod

  • Road Traffic Regulations - Camddwr, Llandrindod Wells

   Ref: OS425940
   Posted on: Mon 28 Feb 2011

   LD1

   Camddwr, Llandrindod GORCHYMYN PARTH CYFYNGIAD CYFLYMDER 20 MYA 2011 Rhoddir rhybudd bod Cyngor Sir Powys wedi gwneud Gorchymyn dan Adran 84(1)(a) a (2) Deddf Rheoli Traffig y Ffyrdd, 1984. Bydd y Gorchymyn hwn, a fydd yn dod i rym ar yr 28ain dydd o Chwefror 2011, yn ei gwneud yn anghyfreithlon i yrru cerbyd ar gyflymder sy’n uwch nag ugain milltir ar hyd y ffordd gyfan a adwaenir fel Camddwr Rise. Gellir archwilio copi o’r Gorchymyn, ynghyd â map yn dangos y rhan o’r ffordd dan sylw a datganiad o resymau’r Cyngor am wneud y Gorchymyn yn ystod oriau swyddfa yn Neuadd y Sir, Llandrindod. Os ydych yn dymuno cwestiynu dilysrwydd y gorchymyn, gallwch wneud cais i’r Uchel Lys i’r diben hwn o fewn 6 wythnos o 25 Chwefror 2011. Rheolwr Systemau Traffig a Diogelwch, Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys LD1 5LG Camddwr, Llandrindod Wells 20 MPH SPEED LIMIT ZONE ORDER 2011 Powys County Council has made an Order under Section 84(1)(a) and (2) of the Road Traffic Regulation Act, 1984. This Order come

Featured Businesses

View all adverts