ad

Advertisement

Latest Notices


  • Planning Applications - Planning Acts 1990

   Ref: OS422855
   Posted on: Fri 28 Jan 2011

   SY16, SY20, SY21 and SY22

   Deddfau Cynllunio 1990 Rhoddir rhybudd trwy hyn bod y Cyngor wedi derbyn y ceisiadau canlynol: Ceisiadau Cynllunio: Llanbrynmair - Codi 4 mast anemomedr 80m o uchder am gyfnod dros dro o 24 mis ar Dir i’r gogledd-ddwyrain o bentref Llanbrynmair. P2010 1224 Y Drenewydd - Cais adran 73 i amrywio amod rhif 1 sydd ynghlwm â chaniatâd cynllunio M2007 0949 er mwyn gosod mast anemomedr 50m o uchder am 5 mlynedd ychwanegol ar Dir Fferm ger Old Neuadd, i’r De o Ddolfor P2010 1229 Gwaith yn effeithio ar Adeilad Rhestredig: Llanfyllin - Caniatâd adeilad rhestredig ar gyfer tynnu’r grisiau allanol, gosod drysau blaen ac ochr newydd, ail-bwyntio, ailwampio ffenestri a gwaith mewnol yn Adeilad hen Wyrcws Llanfyllin. P2010 1223 Datblygiad yn effeithio ar gymeriad Ardal Gadwraeth: Llanfair Caereinion - Gwaith peirianyddol gan gynnwys codi lefel yr ardd a lefel y wal gynnal i greu ardal lefel yn nant-y-Bwt. P2010 1238 Ceisiadau a allai effeithio ar hawl tramwy cyhoeddus y mae Rhan 111 Deddf Bywyd Gwyll

   View PDF

  • Councils - Framework Agreement for Highway Construction Works for Powys County Council

   Ref: OS422856
   Posted on: Fri 28 Jan 2011

   LD1 5LG

   Cytundeb Fframwaith ar gyfer Gwaith Adeiladu Priffyrdd ar gyfer Cyngor Sir Powys Mae Cyngor Sir Powys yn gwahodd datganiadau o ddiddordeb gan Gontractwyr Peirianneg Sifil sy’n meddu ar y profiad a’r cymwysterau priodol ac sy’n dymuno cael eu cynnwys ar y rhestr dendro ar gyfer gwneud gwaith priffyrdd cyffredinol yn cynnwys cynnal a chadw ac adeiladu o’r newydd, gosod wyneb newydd ar y ffordd a gwaith ailadeiladu. Mae’n rhaid bod contractwyr wedi’u cofrestru gyda ‘Constructionline’ (mewn categorïau perthnasol o waith) ac yn cydymffurfio â CHAS (neu gyfwerth). Bydd y cytundeb fframwaith gyda sawl cwmni am gyfnod cychwynnol o dair blynedd gyda’r dewis i ymestyn am ddeuddeg mis pellach. Bydd y Fframwaith yn cael ei rannu’n 2 lot yn dibynnu ar y math o waith fel a ganlyn: Lot 1. Gwaith cyffredinol ar y briffordd yn cynnwys gwaith adeiladu newydd, >£100k<£1miliwn Lot 2. Gosod wyneb newydd ar y ffordd, ailadeiladu a gwaith cysylltiedig <£1miliwn Penodir uchafswm o 3 contractwr i Lot 1 a Lot 2

   View PDF

  • Annual General Meetings - .

   Ref: CH434838
   Posted on: Fri 28 Jan 2011

   .

   .

   View PDF

  • Legal Notices - PUBLIC NOTICE

   Ref: RH450700
   Posted on: Fri 28 Jan 2011

   LL53 5AA

   COAST PROTECTION ACT 1949 FOOD AND ENVIRONMENT PROTECTION ACT 1985 THE MARINE WORKS (ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT) REGULATIONS 2007 New RNLI Station at Porthdinllaen Notice is hereby given that Opus International has applied, on behalf of RNLI Trading Ltd, to the Marine Consents Unit (acting on behalf of the Welsh Ministers) for consents under section 34 of the Coast Protection Act 1949 and section 5 of the Food and Environment Protection Act 1985, in order to carry out marine works to support the construction of a new RNLI station at Porthdinllaen. An environmental impact assessment has been submitted for this project in accordance with the Marine Works (Environmental Impact Assessment) Regulations 2007. The application and environmental statement are available for public inspection during normal office hours 9am - 5pm at Dwyfor Area Office, Ffordd y Cob, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5AA. The documentation will be open to inspection for a period of 6 weeks from the date of this

   View PDF

  • Road Traffic Regulations - NOTICE OF MAKING

   Ref: RH450707
   Posted on: Fri 28 Jan 2011

   LL77 7TW

   ROAD TRAFFIC REGULATION ACT, 1984 SECTION 14(1) AS AMENDED BY THE ROAD TRAFFIC (TEMPORARY RESTRICTIONS) ACT, 1991CYNGOR SIR YNYS MÔN / ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL (TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) (SAMONA TO WINDY TOP, LON CRECRIST, TREARDDUR BAY) ORDER 2010 NOTICE IS HEREBY GIVEN that Cyngor Sir Ynys Mon/Isle of Anglesey County Council have made an Order, the effect of which will temporarily prohibit vehicular traffic from travelling in either direction along part of the unclassified road on Lon Crecrist, Trearddur Bay from Samona to Windy Top. The Order is necessary to lay cables in the road. The Order comes into effect on 15th November 2010 and will continue in force for a period not exceeding 1 month or until the work which it is proposed to carry out on the road is completed, whichever is the earlier. At this stage it is anticipated that the work will be completed by 26th November 2010.

   View PDF

Featured Businesses

View all adverts