ad

Advertisement

Latest Notices


  • Road Traffic Regulations - (Pencaemawr,Penegoes) (20 mph Speed Limit zone) Order 20

   Ref: OS427303
   Posted on: Fri 15 Apr 2011

   SY21

   (Pencaemawr, Penegoes) (Parth Cyfyngiad Cyflymder 20 mya) 20 Rhoddir rhybudd drwy hyn bod Cyngor Sir Powys yn bwriadu gwneud Gorchymyn o dan Adran 84(1)(a) a (2) Deddf Rheoli Traffig y Ffyrdd, 1984, fel y’i diwygiwyd. Pan ddaw’r Gorchymyn hwn i rym, bydd yn anghyfreithlon i yrru cerbyd ar gyflymder o dros ugain milltir yr awr ar hyd y rhan honno o’r Pencaemawr, Penegoes, o’i chyffordd â’r C2086. Bydd y rhan hon o’r ffordd yn agored i fesurau gostegu traffig eraill fel y bydd yn ffurfio parth cyfyngiad cyflymder o 20 mya. Gellir archwilio copi drafft o’r Gorchymyn, ynghyd â map yn dangos y rhan o’r ffordd dan sylw a datganiad o resymau’r Cyngor dros gynnig gwneud y Gorchymyn, yn ystod oriau swyddfa yn Neuadd y Sir, Llandrindod. Os ydych yn dymuno gwrthwynebu’r Gorchymyn arfaethedig, gallwch anfon sail eich gwrthwynebiad at y sawl sydd wedi llofnodi isod 6 Mai 2011 Rheolwr Systemau Traffig a Diogelwch (Pencaemawr, Penegoes) (20 mph Speed Limit Zone) Order 20 Notice is hereby given that P

  • Licensing Acts - Premises Licence

   Ref: MT452710
   Posted on: Fri 15 Apr 2011

   LL13 8HP

   Premsies Licence

  • Legal Notices - Public Notice

   Ref: RH458977
   Posted on: Mon 16 May 2011

   LL16 4ZJ

   Notice is herby given that Glyn Winstanley of Nemesis Legal Services, Po Box 31, Denbigh, Denbighshire, LL16 4ZJ has applied to the Judge at Caernarfon County Court for the renewal of a Bailiffs Certificate .Any person who knows of a reason why GlynWinstanley is not a fit and proper person to be granted a certificate should write to the Court Manager at Caernarfon County Court, Llanberis Road, Caernarfon, Gwynedd, LL 55 2 DF before Wednesday 22nd June 2011.

  • Councils - awaiting copy

   Ref: OS426878
   Posted on: Fri 08 Apr 2011

   awaiting copy

   awaiting copy

  • Notice to the Pursuant Trustee - Re: Tom Bredbury Bennett - deceased

   Ref: OS427018
   Posted on: Fri 08 Apr 2011

   SY21 9PT

   Re TOM BREDBURY BENNETT deceased PURSUANT TO THE TRUSTEE ACT 1925 Notice is hereby given that any person having a claim against or an interest in the Estate of TOM BREDBURY BENNETT late of LOW EAVES, 1 BREIDDEN WAY, GUILSFIELD, WELSHPOOL. POWYS SY21 9PT, who died on the 28th day of August 2010, and whose Will was proved at the Liverpool District Probate Registry on the 30th day of March 2011, by Bennett Wright Thistlethwaite the Executor named in the said Will is hereby required to send particulars in writing of his claim or interest to the undersigned, the Solicitor for the said Executor on or before the 30th day of May 2011 after which date the Executor will proceed to distribute the assets of the said Deceased amongst the persons entitled thereto having regard only to the claims and interests of which he shall then have had notice. Dated this 31st day of March 2011 Emrys Jones & Co. 8 Broad Street, Welshpool, Powys, SY21 7RZ DX 29211 Welshpool 1 Solicitor for the said Executor

Featured Businesses

 • Autotech
  Same day body repairs to your home or work. Bumper scuffs/ scratches. Interior leather and fabrics also repaired or replaced
  More »
 • Mr D Coyne
  Inexpensive upgrades. Free quotes and advice.
  More »
 • Autotech
  Same day body repairs to your home or work. Bumper scuffs/ scratches. Interior leather and fabrics also repaired or replaced
  View website »
 • BEP Heating & Plumbing
  No job too small. Free estimates. Corgi registered
  More »
View all adverts