ad

Advertisement

Latest Notices


  • Road Traffic Regulations - U2604, Bryn Lane, Newtown) 30mph Spedd Limit Order 20

   Ref: OS428205
   Posted on: Mon 23 May 2011

   SY16

   U2604, Bryn Lane, Y Drenewydd Cyfyngiad Cyflymder 30 m.y.a. 20 Rhoddir rhybudd trwy hyn fod Cyngor Sir Powys yn bwriadu gwneud Gorchymyn o dan Adran 84(1) a (2) Deddf Rheoli Traffig y Ffyrdd, 1984. Pan ddaw’r Gorchymyn hwn i rym, bydd yn anghyfreithlon i yrru cerbyd ar gyflymder dros drideg milltir yr awr ar hyd y rhan honno o’r ffordd yn nhref Y Drenewydd a Llanllwchaearn fel y nodir yn yr Atodlen i’r Rhybudd hwn. Mae manylion y cynnig hwn wedi’u cynnwys yn y Gorchymyn drafft sydd, ynghyd â’r map sy’n dangos y rhan o’r ffordd dan sylw, a datganiad o resymau’r Cyngor dros gynnig y Gorchymyn, i’w gweld yn Neuadd y Sir, Llandrindod yn ystod oriau gwaith. Os ydych yn dymuno gwrthwynebu’r Gorchymyn hwn, gallwch anfon eich rhesymau dros wrthwynebu yn ysgrifenedig at y sawl sydd wedi arwyddo isod erbyn 16 Mehefin 2011 Uned Draffig, Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys LD3 5LG Atodlen Y rhan honno o ffordd ddi-ddosbarth y Sir Rhif U2604, Bryn Lane, o fan tua 150 metr i’r gogledd-orllewin o’i chyf

  • Planning Applications - Harry Tuffins Ltd

   Ref: OS428217
   Posted on: Mon 23 May 2011

   SY20 8BH

   Town and Country Planning (General Development Procedure) Order 1995 NOTICE UNDER ARTICLE 6 APPLICATION FOR PLANNING PERMISSION Proposed development at: Harry Tuffins Ltd, Station Garage, Heol Y Doll, Machynlleth, Powys, SY20 8BH. Take notice that application is being made by: Harry Tuffins Ltd for planning permission to: Change of use of former office to A1 retail; of former workshop to ancillary warehousing and of former parts store to office and staff room; enclosure of part of former car sales area with palisade fencing; provision of toilets; provision of enclosed air handling units; cladding of external walls of former workshop; demolition of former toilets and oil store and erection of entrance lobby. Local Planning Authority to whom the application is being submitted: Powys County Council, Planning Services, Neuadd Maldwyn, Severn Road, Welshpool, SY21 7AS. Any owner of the land or tenant who wishes to make representations about this application, should write to the council wi

  • Councils - West of Wales Shoreline Management Plan 2

   Ref: OS428198
   Posted on: Fri 27 May 2011

   SA48- SY20

   Cynllun 2 Rheoli Traethlin Gorllewin Cymru Cyfnod Ymgynghori â’r Cyhoedd 6ed Mai i 8fed Awst 2011 Bydd Cynllun Rheoli Traethlin (CRhT) yn diffinio’r polisiau ar gyfer rheoli’r ammddiffynfeydd ar yr arfordir. Mae angen eich sylwadau arnom i sicrhau ein bod wedi ystyried unrhyw faterion sydd o bwys i chi ynghylch dyfodol eich arfordir CHI. Strategaeth lefel uchel yw Cynllun Rheoli Traethlin Gorllewin Cymru ar gyfer rheoli perygl llifogydd ac erydiad y morlin rhwng Penrhyn y Santes Ann, yng ngheg Aberdaugleddau, a’r Gogarth yn cynnwys arfordir Ynys Môn. Mae’r Cynllun yn asesu’r peryglon hyn i bobl a’r amgylchedd datblygedig, hanesyddol a naturiol. Mae’n ystyried y peryglon dybryd a sut i ddatblygu rheoli’r perygl hwn yn y dyfodol mewn ffordd gynaliadwy, er mwyn sicrhau nad yw hyn yn rhwymo cenedlaethau a ddaw i reoli drud ac anghynaladwy. Mae drafft Dogfennau’r CRhT2 ar gael i’w hadolygu ar wefan y CRhT (www.westofwalessmp.org/) lle gallwch hefyd ddweud eich barn wrthym. Mi fydd copi cale

  • Road Traffic Regulations - Traffic Regulation Orders

   Ref: CH442456
   Posted on: Mon 23 May 2011

   CH1 2BD

   Cheshire West and Chester Borough Council Traffic Regulation Orders NOTICE is hereby given that the Cheshire West and Chester Borough Council propose to make the following Traffic Regulation Orders in accordance with the provisions of the Road Traffic Regulation Act 1984. (Ashwood Court, Hoole) (Prohibition of Waiting) Order 2011 The effect of the Order will be to prohibit waiting at any time on 1. Ashwood Court (both sides) from its junction with Hoole Lane for a distance of 10 metres in a south-easterly direction. 2. Hoole Lane (south easterly side) from a point 16 metres south west of the centre line of Ashwood Court for a distance of 30 metres in a north-easterly direction. (Curzon Park North and Selkirk Drive, Curzon Park) (Prohibition of Waiting) Order 2011 The effect of the Order will be to prohibit waiting at any time on 1. Curzon Park North (both sides) from a point 29 metres north of the centre line of Curzon Close for a distance of 44 metres in a northerly dire

  • Road Traffic Regulations - Chester Football Club Promotion Celebration

   Ref: CH442457
   Posted on: Mon 23 May 2011

   CH1 2HA

   Cheshire West and Chester Borough Council Town Police Clauses Act 1847 (Chester Football Club Promotion Celebration) (Temporary Traffic Regulation) Order 2011 NOTICE is hereby given that the Cheshire West and Chester Borough Council, in the interest of the safety of the public, propose to make an Order in accordance with the provisions of Section 21 of the Town Police Clauses Act 1847. The effect of the Order will be to prohibit vehicular traffic during the Chester Football Club Promotion Celebration on the following road:- Northgate Street from its junction with Hunter Street to its junction with Princess Street. The closure of the above road will be in operation between 10:00 hours and 11:30 hours on Saturday 21st May. Pedestrian access to premises situated on or adjacent to the roads will be maintained at all times. The promoter of these events is Chester Football Club. For further information about these restrictions please contact the undersigned. Kieran Collins, Area

Featured Businesses

View all adverts