ad

Advertisement

Latest Notices


  • Good Vehicle Licences - Goods Vehicle Operator's Licence

   Ref: OS430621
   Posted on: Tue 23 Aug 2011

   SY22 6SG 52.749672,-3.051431

   Goods Vehicle Operator's Licence Tegwyn Ellis Jones & Peter Anthony Lloyd trading as T E Jones Haulage of Rhos Royal, Llandrinio, Llanymynech, Powys SY22 6SG is applying to add an Operating Centre to keep ONE vehicle at Rhos Royal, Llandrinio, Llanymynech, Powys SY22 6SG. Owners or occupiers of land (including buildings) near the operating centre(s) who believe that their use or enjoyment of that land would be affected, should make written representations to the Traffic Commissioner at Hillcrest House, 386 Harehills Lane, Leeds LS9 6NF stating their reasons, within 21 days of this notice. Representors must at the same time send a copy of their representations to the applicant at the address given at the top of this notice. A Guide to making representations is available from the Traffic Commissioner's office.

  • Legal Notices - Mary Elizabeth Edwards

   Ref: MT459138
   Posted on: Tue 23 Aug 2011

   SG1 9BB

   Mary Elizabeth Edwards

  • Legal Notices - Tunnel Portland Cement

   Ref: MT459214
   Posted on: Tue 23 Aug 2011

   HX1 2HX

   Tunnel Portland Cement

  • Licensing Acts - New Premises Licence

   Ref: MT459134
   Posted on: Mon 22 Aug 2011

   LL14 3AT

   New Premises Licence

  • Highways Agencies - Notice of Making of a Public Path Order Highways Act 1980

   Ref: OS430226
   Posted on: Fri 19 Aug 2011

   SY10

   Rhubudd o Wneud Gorchymyn Llwybr Troed Cyhoeddus Deddf Priffyrdd 1980 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus Cyngor Sir Powys (Gwyro Llwybr Cyhoeddus 38 a Llwybr Ceffylau 34 yng Nghymuned Penybont Fawr) 2011 Bydd y Gorchymyn uchod, a wnaed ar 28 Gorffennaf 2011 dan Adran 119 o’r Ddeddf Priffyrdd 1980, yn gwyro ym Mwlch Sych (a) y llwybr troed sy’n rhedeg o SJ0317 3353 i SJ0306 2256 hyd at linell sy’n rhedeg o SJ0306 2256 i SJ0300 2227 i SJ0311 2230 i SJ0317 2231 a (b) y llwybr ceffyl sy’n rhedeg o SJ0318 2233 i SJ0317 2253 i SJ0338 2261 hyd at linell sy’n rhedeg o SJ0318 2233 i SJ0323 2234 i SJ0330 2240 i SJ0336 2254 i SJ0338 2260 fel y’i dangosir ar fap y Gorchymyn. Mae copi o’r Gorchymyn a map y Gorchymyn i’w cael yn Swyddfeydd Cyngor Sir Powys yn Neuadd Maldwyn, Y Trallwng, Powys, SY21 7AS a gellir eu gweld yn rhad ac am ddim yn ystod oriau swyddfa arferol. Gellir prynu copïau o’r Gorchmynion a’r mapiau yno am 10c y ddalen. Gellir anfon unrhyw sylwadau neu wrthwynebiadau ynglˆyn â’r Gorch

Featured Businesses

View all adverts