ad

Advertisement

Latest Notices


  • Road Traffic Regulations - Road Traffic Regulation Act 1984

   Ref: OS429836
   Posted on: Fri 22 Jul 2011

   SY18

   Deddf Rheoli Traffig y Ffyrdd 1984 Mae Cyngor Sir Powys yn bwriadu gwneud y Gorchmynion Rheoli Traffig canlynol Road Traffic Regulation Act 1984 Powys County Council intends to make the following Traffic Regulation Orders Bydd arwyddion yn nodi’r Ffyrdd Eraill i’w dilyn lle bo’n berthnasol. Bydd y Gorchmynion yn unol â’r dyddiad neu hyd nes bydd y gwaith wedi’i orffen. I gael rhagor o fanylion ffoniwch 0845 6076060. Alternative Routes, where applicable, will be signposted. Orders are as dated or until works complete. For further details contact 0845 6076060. Lleoliad/Location Effaith/Effect Rheswm/Reason Hyd/Duration B4568, Aberhafesb B4568, Aberhafesp Cau dros dro Temporary closure Gwaith adnewyddu’r prif gyflenwad dˆwr Water mains renewal works 08/08/11 – 02/09/11 08/08/11 – 02/09/11

  • Licensing Acts - Premises Licence

   Ref: MT457772
   Posted on: Fri 22 Jul 2011

   LL13 7LL

   Premises Licence

  • Legal Notices - .

   Ref: MT457082
   Posted on: Fri 22 Jul 2011

   .

   .

  • Legal Notices - .

   Ref: MT457672
   Posted on: Fri 22 Jul 2011

   .

   .

  • Planning Applications - Planning Listed Buildings

   Ref: MT457755
   Posted on: Fri 22 Jul 2011

   LL11 1AR

   Town and Country Planning Act 1990

Featured Businesses

View all adverts