ad

Advertisement

Latest Notices


  • Road Traffic Regulations - Road Traffic Regulation Act 1984: Section 14(1)

   Ref: OS425156
   Posted on: Fri 28 Jan 2011

   SY18

   Deddf Rheoli Traffig y Ffyrdd 1984: Adran 14(1) (C2020, Stryd y Bont Fer, Llanidloes) (Gwaharddiad Gyrru Dros Dro) 2011 Rhoddir rhybudd trwy hyn bod Cyngor Sir Powys yn bwriadu gwneud Gorchymyn a’i effaith fydd i wahardd cerbydau rhag teithio ar hyd yr C2020, Stryd y Bont Fer. Diben y Gorchymyn yw sicrhau diogelwch y cyhoedd tra bod gwaith i adnewyddu pibellau dˆwr yn cael ei wneud ar y briffordd. Ffordd Arall ar hyd yr C2020, B4518 Bydd y Gorchymyn uchod mewn grym rhwng 14 Chwefror a 28 Chwefror 2011, neu hyd nes y bydd y gwaith wedi’i gwblhau. Gellir cael rhagor o fanylion gan Ddesg Gymorth Powys (0845 6076060). Road Traffic Regulation Act 1984: Section 14(1) (C2020, Shortbridge Street, Llanidloes)(Temporary Prohibition of Driving) Order 2011 Notice is hereby given that Powys County Council intends to make an Order the effect of which will prohibit the passage of vehicles in the entire length of the C2020, Shortbridge Street. The purpose of the Order is to ensure public safety while

  • Road Traffic Regulations - Road Traffic Regulation Act 1984 Section 14(1)

   Ref: OS425158
   Posted on: Fri 28 Jan 2011

   SY20

   Deddf Rheoli Traffig y Ffyrdd 1984: Adran 14(1) (U4005, Heol Newydd, Machynlleth) (Gwaharddiad Gyrru Dros Dro) 2011 Rhoddir rhybudd trwy hyn bod Cyngor Sir Powys yn bwriadu gwneud Gorchymyn a’i effaith fydd i wahardd cerbydau rhag teithio ar hyd yr U4005, Heol Newydd. Diben y Gorchymyn yw sicrhau diogelwch y cyhoedd tra bod gwaith i adnewyddu pibellau dˆ wr yn cael ei wneud ar y briffordd. Ffordd Arall ar hyd yr A489 Stryd Maengwyn, yr A487 Heol Penrallt, U4003 The Gruthyn, U4004 Heol Tanrallt, U4007 Heol Iorwerth Bydd y Gorchymyn uchod mewn grym rhwng 14 Chwefror a 28 Chwefror 2011, neu hyd nes y bydd y gwaith wedi’i gwblhau. Gellir cael rhagor o fanylion gan Ddesg Gymorth Powys (0845 6076060). Road Traffic Regulation Act 1984: Section 14(1) (U4005, New Street, Machynlleth) (Temporary Prohibition of Driving) Order 2011 Notice is hereby given that Powys County Council intends to make an Order the effect of which will prohibit the passage of vehicles in the entire length of the U4005, N

  • Good Vehicle Licences - Goods Vehicle Operators Licence

   Ref: MT449192
   Posted on: Fri 28 Jan 2011

   CH6 5SE

   Goods Vehicle Operators Licence

  • Legal Notices - .

   Ref: MT449164
   Posted on: Thu 03 Feb 2011

   .

   .

  • Road Traffic Regulations - Traffic Regulation Orders

   Ref: CH437851
   Posted on: Fri 28 Jan 2011

   CH3 7EX

   Cheshire West and Chester Council Traffic Regulation Orders NOTICE is hereby given that on the 25th January 2011 Cheshire West and Chester Borough Council made the following Traffic Regulation Orders in accordance with the provisions of the Road Traffic Regulation Act 1984. THE CHESHIRE WEST AND CHESTER BOROUGH COUNCIL (FOREST STREET, CHESTER) (PROHIBITION AND RESTRICTION OF WAITING) ORDER 2011 The effect of the Order will be limit waiting to 30 minutes, return prohibited within 30 minutes, between the hours of 8am and 6pm (Monday to Saturday) on the south side of Forest Street from a point 44 metres west of its junction with Bath Street for a distance of 4 metres in a westerly direction. The Order will also consolidate existing restrictions in the area and will come into force on 9th February 2011. THE CHESHIRE WEST AND CHESTER BOROUGH COUNCIL (UPTON DRIVE AREA, UPTON) (PROHIBITION AND RESTRICTION OF WAITING) ORDER 2011 The effect of the Order will be to prohibit waiting at a

Featured Businesses

View all adverts