ad

Advertisement

Latest Notices


  • Good Vehicle Licences - Goods Vehcile

   Ref: MT455480
   Posted on: Mon 13 Jun 2011

   Goods Vehicle Ops Licence

   Goods Vehcile

  • Notice to the Pursuant Trustee - Trustee Act 1925

   Ref: MT455510
   Posted on: Mon 13 Jun 2011

   CH5 1QA

   Johanna Barnes Deceased

  • Planning Applications - Town and Country Planning

   Ref: OS428630
   Posted on: Fri 10 Jun 2011

   SY16 3HE

   Town and Country Planning (General Development Procedure) Order 1995 NOTICE UNDER ARTICLE 7 APPLICATION FOR PLANNING PERMISSION Proposed development at: Land opposite 1 Milford Cottages, Milford Road, Newtown, Powys, SY16 3HE. Take notice that this application is being made by: Mr. I. Stevens. For planning permission for the: Erection of a split-level 3 bedroom dwelling with associated access improvements. Local Planning Authority to whom the application is being submitted: Powys County Council, Severn Road, Welshpool, Powys, SY21 7AS. Any owner or tenant of the access who wishes to make representations about this element of the application, should write to the council within 21 days of the date of this notice. Signatory: Mr I Stevens Date: 03-06-11.

  • Planning Applications - Planning Acts 1990

   Ref: OS428735
   Posted on: Fri 10 Jun 2011

   SY16 3PJ

   Deddfau Cynllunio 1990 Rhoddir rhybudd bod y Cyngor wedi derbyn y ceisiadau canlynol: Ceisiadau cynllunio: Meifod – Gosod tyrbin gwynt 10kw 15 metr o uchder ar dir yn Nhyn y Celyn, Pontrobert. P/2011/0593 Llandysul – Adeiladu anheddle, creu mynedfa i gerbydau, gosod tanc septig a chodi garej (nodwch disgrifiad diwygiedig) ar dir ger Golwg y Bryn. P/2011/0229 Gwaith sy’n effeithio ar Adeiladau Rhestredig: Ceri (Hodley) – Hawl adeilad rhestredig ar gyfer trawsnewid capel yn anheddle a gwaith cysylltiedig ynghyd ag ail-leoli 6 carreg bedd yng Nghapel Bethany. P/2011/0258 Gellir archwilio’r ceisiadau hyn yn yr Adran Gynllunio, Neuadd Maldwyn, Ffordd Hafren, Y Trallwng. Dylai unrhyw unigolyn sy’n dymuno gwneud sylwadau am y ceisiadau hyn wneud hynny trwy anfon llythyr at y sawl sydd wedi llofnodi isod cyn pen cyfnod o 21 diwrnod gan ddechrau gyda diwrnod cyhoeddi’r hysbysiad hwn. 10 Mehefin 2011 Lesley Kirkpatrick, Cyngor Sir Powys, Neuadd Maldwyn, Y Trallwng SY21 7AS Planning Acts 1990 Not

  • Public Information Days - Powysland Internal Drainage Board

   Ref: OS428747
   Posted on: Fri 10 Jun 2011

   SY10 1EH

   POWYSLAND INTERNAL DRAINAGE BOARD Notice of appointment of the date for the exercise of electors’ rights Accounts for the year ended 31st March 2011 The notice is available to view on the PIDB’s website and in Welshpool Library from 10th June pidb@btconnect.com Tel 01691 830079 PO Box 250, Llandrinio, SY10 1EH

Featured Businesses

View all adverts